Grootouderfeest Outgaarden

Beste ouder(s),
Morgen is het een speciale dag in onze vestigingsplaats te Outgaarden. Het is immers ‘grootouderfeest’, een dag waarop de kleuters hun grootouders uitnodigen om kennis te laten maken met de juf, de klasgenoten en hun klaslokaal kunnen laten zien.
Uiteraard zijn de kleuters en de juffen al weken bezig met de voorbereiding om een mooi optreden te geven voor hun lieve opa en oma.Na het optreden wordt er door onze oudervereniging koffie en cake voorzien en is er tijd voor een leuke babbel.
Er zal ook een collectebus staan voor een vrije gift.
De opbrengst gaat volledig naar de vzw Prinses Harte. Een organisatie die kinderen helpt die een kankerbehandeling dienen te ondergaan.
In bijlage vinden jullie meer info over de vzw Prinses Harte.

Ik hoop morgen alle grootouders te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur