SCHOOLRAAD

Omdat voor vele ouders de werking van de schoolraad niet altijd even duidelijk is, geven we hierbij graag een woordje uitleg.
De schoolraad is een formeel overlegorgaan binnen de school, samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. Samen geven zij advies over aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.
Voorbeelden zijn o.a. het aanpassen van het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, mobiliteit in de schoolomgeving, verbouwingswerken, pedagogisch beleid, financieel beleid, enz.
Elke zitting geeft de directie een stand van zaken over strategische keuzes en worden aangebrachte agendapunten besproken. Hierbij worden meningen, bedenkingen en ideeën samengebracht om de directie en het gemeentebestuur te adviseren in hun visie en beslissingen.
Na elke schoolraad wordt een verslag opgemaakt dat zowel via de website als het ouderplatform wordt gecommuniceerd.
Wie zijn de afgevaardigden van de schoolraad?

  • Ouders: Vaes Davy & Bailleux Ann
  • Leerkrachten: Juf Nathalie Vleminckx & Juf Erika Tritsmans

Heb je specifieke vragen, bedenkingen of ideeën over het schoolbeleid, dan kan je deze altijd overmaken aan de hierboven vermelde afgevaardigden van de ouders. Zij zullen alle vragen bundelen en op de agenda van de eerstvolgende schoolraad plaatsen.
Je kan hen bereiken door te mailen naar schoolraad@gbshoegaarden.be

Verslagen schooljaar 2023-2024

Lees hier het verslag van 9/10/2023

Lees hier het verslag van 18/12/2024