Inrichtende macht

De inrichtende macht van onze school is het Gemeentebestuur van Hoegaarden:

College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Schepen van onderwijs: De Heer Hans Decoster, e- mailadres: hans.decoster@gemhoegaarden.be