INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2023 – 2024

Algemene informatie

De school maakt sinds dit schooljaar deel uit van het Lokaal Overlegplatform Tienen. Dit betekent dat inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 via een centraal aanmeldingssysteem zullen gebeuren.
Alle basisscholen uit LOP Tienen melden aan. De basisscholen van Hoegaarden (GBS en Mariadal) melden mee aan via het aanmeldingssysteem van Tienen.
We hanteren het principe van aanmelden en inschrijven volgens de criteria schoolkeuze en afstand (domicilieadres – school).
De voorrangsperiodes voor broer/zus en kinderen van personeel worden samengenomen. Geen enkele van deze leerlingen wordt geweigerd op basis van capaciteit.
Er wordt een aparte aanmeldings- en inschrijvingsperiode voorzien voor alle kinderen die niet behoren tot de voorrangsgroepen. De voorrangsgroepen broers/zussen en kinderen van personeel krijgen in deze periode geen voorrang meer.
Binnenkort ontvangen alle ouders hier meer informatie over.

Capaciteitsbepaling

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen. In samenspraak met het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit voor onze school als volgt bepaald:

Beschikbare plaatsen

Hieronder een voorlopig overzicht van de vrije plaatsen in schooljaar 2023-2024:

Voorrangsperioden

 • Broers/zussen of kind van personeel:Kinderen die een broer of zus hebben op onze school hoeven NIET aan te melden via dit systeem.
 • De ouders van deze kinderen dienen fysiek langs te komen om in te schrijven.
  Dit kan na afspraak met mevrouw Christine Kerryn:
  016/76.87.86 of christine.kerryn@gbshoegaarden.be
 • De inschrijvingsperiode voor kinderen met een broer of zus loopt van 6 februari 2023 tot en met 17 februari 2023.
 • Opgelet! Komt u niet langs in deze voorrangsperiode, dan vervalt uw voorrangsrecht en dient u nadien aan te melden zoals alle andere ouders met een eerste kind op onze school. De kans bestaat dan dat gezien de capaciteitsbeperking u geen plaats zal hebben.

Aanmeldingssysteem

 • Gaat je kind voor het eerst naar school? Zoek je een nieuwe school voor je kind?
 • Ga naar www.naarschoolintienen.be en meld je kind aan tussen 28 februari 2023 (9u.) en 21 maart 2023 (16u.).
 • Op 21 april 2023 krijg je een mail en/of brief over de school waar je mag inschrijven.
 • Maak een afspraak met de school en schrijf je kind in tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023.
 • Opgelet! Ben je vergeten aan te melden of was je te laat om aan te melden? Vanaf 23 mei 2023 kan je vrij inschrijven in de scholen waar nog plaats is.

Info? Vragen?

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te mailen of te bellen. Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij mevrouw Erika Tritsmans: 016/76.87.81 of erika.tritsmans@gbshoegaarden.be