Pedagogisch project

Opvoedingsproject van onze basisschool.

 

Inleiding.


Het opvoedingsproject van de Gemeentelijke Basisschool te Hoegaarden is een verduidelijking van wat we op het vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken en hoe de school haar werking hierop wil afstemmen.

We streven een bepaalde visie na over de waarden, de normen en de doelen van de school.

Wij trachten op een duidelijke manier te zeggen :

  • wat de school hier en nu wil zijn
  • wat ze wil bereiken
  • welke middelen zij wil aanwenden om haar doel te bereiken

 

Situering.


Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De inrichtende macht is de gemeente Hoegaarden; in het bijzonder de schepen van onderwijs. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, ongeacht de levensopvatting van de ouders. De vrije keuze van de cursus godsdienst en niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

De school bevindt zich in de Doelstraat nr.76 te Hoegaarden.

Er is een kleuterafdeling en een lagere school bestaande uit de eerste en het derde leerjaar. Het vierde leerjaar en de derde graad is gehuisvest in de Kloosterstraat nr. 29/3 te Hoegaarden.

In de wijkafdeling te Outgaarden, Brugstraat nr.20, is er enkel een kleuterafdeling.

Als gemeenteschool zijn we aangesloten bij O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten) en aanvaarden wij om hun onderwijsstrategie te volgen.

Het opvoedingsproject van onze school is gericht op kinderen tussen 2 ½ jaar en 12 jaar. Het heeft zijn uitwerking in de samenwerking tussen inrichtende macht, directie, personeel, ouders en kinderen.

Ouders die hun kinderen toevertrouwen aan onze basisschool blijven zelf de eerste opvoeders, maar zij aanvaarden de doelstellingen en de opvoedingsstrategie van de school van hun keuze.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven.