GBS HOEGAARDEN OUDERRAAD

De basisdoelstelling van de oudervereniging is het bevorderen van
de samenwerking tussen school en ouders. Deze doelstelling wensen we te verwezenlijken via
3 verschillende wegen.

  • Informeren & participeren
    Vragen omtrent opvoeding en onderwijs die leven bij ouders kunnen ter sprake gebracht worden. Betrokkenheid van de ouders met de school wordt bevorderd door spreekbuis te zijn tussen ouders en de school. Dit gebeurt tijdens een vergadering en wordt opgenomen in het verslag dat via het ouderplatform verstuurd wordt.
  • Ontmoeten
    Samen veel plezier maken door ontspannende activiteiten te organiseren waar kinderen, ouders, directie en leerkrachten elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten. De oudervereniging van GBS Hoegaarden probeert elk jaar voor alle kinderen een leuke en educatieve activiteit te organiseren. Zo zorgen we dat élk kind gratis een leuke activiteit kan meedoen, ook minderbedeelde kinderen die vaak niet kunnen deelnemen.
  • Ondersteunen
    Ondersteunen van de lokale schoolwerking door gericht hulp te bieden bij de realisatie van vooraf bepaalde schoolactiviteiten.  Dit omvat praktische hulpverlening: Helpen op tuinfeest, schoolfeest,… maar zeker ook financiële hulpverlening: tablets / laptops, aankoop  van boeken, bijdrage voor klasgeschenkjes, geld inzamelen voor leuke  schoolactiviteiten waar alle kinderen van kunnen genieten (Hikke takke Toe, uitstapjes naar de b oerderij,…) ...   Maar ook ondersteuning door tegemoet te komen in materialen, infrastructuur, ...  Zo helpen we door regelmatig de speelplaatsen op te frissen met een likje verf, hebben we gezorgd voor het verplaatsen van het speeltoestel in Outgaarden (omwille van veiligheidsaspect), hebben we in het verleden de zandbak in de hoofdschool laten maken, …

Zoals je kan lezen is de oudervereniging onmisbaar voor onze school én voor onze kinderen!
De oudervereniging van onze school bestaat uit enkele gedreven ouders die een beetje vrije tijd opofferen voor de kinderen van onze school.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Els Bollen
Ondervoorzitter: Lien Van Echelpoel
Secretaris: Els Rondas
Penningmeester: Quentin Jemine

Realisaties oudervereniging

De Oudervereniging is TOP! Kijk maar mee!

De oudervereniging stelt zichzelf voor...