Werken Gasthuisstraat

Beste,

Vanaf 25/9 is de Gasthuisstraat afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Henri Dotremontstraat en de Post.

Komende van het Kauterhof moet men via de Stoopkensstraat naar het centrum rijden.

Komende van het Gemeenteplein kan men via de H. Dotremontstraat en de Brouwerij Loriersstraat richting het Kauterhof rijden.

De vermoedelijke einddatum van de werken is maart 2024.

Tijdens heel deze periode blijft de Gasthuisstraat afgesloten.

In de Brouwerij Loriersstraat en de Fabriekgang wordt opnieuw enkelrichting ingevoerd, zoals de situatie van voor de werken.

De doorgang naar Nerm komende van Henri Dotremontstraat is nog steeds onderbroken.

Volgende omleiding moet nog gevolgd worden om Nerm in en uit te rijden.

Nerm inrijden: via Kauterhof – watertoren – tweesporenbeton

Vanaf de watertoren geldt er éénrichtingsverkeer richting Nerm.

Nerm uitrijden: via de parallelweg van de Henri Dotremontstraat (éénrichtingsverkeer).

Met vriendelijke groeten,

Saskia BAILLI

Deskundige technische dienst
016 768 768 – optie 3 – optie 2

www.lokaalbestuurhoegaarden.be
Privacyverklaring

Op woensdag ben ik niet aanwezig, maar kan u wel mijn collega’s bereiken.