Gemachtigd opzichter

Beste

Met deze mail doe ik een tweede oproep naar kandidaten voor de opleidingen gemachtigd opzichter die de provincie Vlaams-Brabant ook dit jaar in oktober ek organiseert.

Net zoals bij de vorige campagnes richten wij ons niet alleen tot de media, maar doen wij ook beroep op alle gemeentebesturen, politiezones, basisscholen, instellingen voor (buitenschoolse) kinderopvang, … raden en verenigingen om bekendheid te verschaffen aan onze actie ifv de verkeersveiligheid. Ieders inbreng kan een belangrijke bijdrage leveren tot het welslagen van deze campagne.

Ook u kunt ons helpen om een groot deel van de bevolking te bereiken, o.m. door middel van een mededeling op uw website. Meer informatie vindt u in bijlage.

Inschrijven is nog altijd mogelijk én gewenst via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Meer informatie: Marleen Van Nieuwenhove, PIVO, tel. 02/456 89 23

Vriendelijke groeten,

Marleen Van Nieuwenhove

Administratief medewerker Onthaal

Provincie Vlaams-Brabant

Directie Mens

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO)

Poverstraat 75 – 1731 Asse

Tel. 02 456 89 23

www.vlaamsbrabant.be

Op maandag ben ik niet op kantoor.