LEERLINGEN 5 DE LEERJAAR BESPREKEN INRICHTING SCHOOLOMGEVING MET SCHEPEN DECOSTER

In het kader van een schoolopdracht stelden alle leerlingen van het 5 de leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool  een brief op om mogelijke ideeën naar inrichting speelplaats, schoolomgeving,… te bespreken. Bedoeling was dat ze deze terugkoppelden aan de directeur en de schepen met als doel samen constructief na te denken. Bijkomend leerden ze hoe een idee mogelijks een concrete uitvoering krijgt. Schepen  voor Onderwijs Hans Decoster kwam de brief in ontvangst nemen.