Naar het Fort van Breendonk…

Vandaag gingen de leerlingen van het zesde leerjaar naar het Fort van Breendonk. Ze werden er rondgeleid en kregen uitleg van een gids. Het was heel interessant.